SULYAPINOY Online Forum
Hello Kabayan:

Welcome to our very informative Forum Website.

Questions related to Korean labor laws and policies, comments and suggestions on issues concerning Filipino migrant workers, announcements, literary works, news and personal opinion are welcome here...

So what are you waiting for... Sign-up now!

Sincerely,

SULYAPINOY WebAdmin

Meeting para sa mga bansang may eps

Go down

Meeting para sa mga bansang may eps

Post by DixieChix on Sat Jul 07, 2012 1:28 pm

Employment and Labor Minister holds meeting with ambassadors of countries sending workers to Korea under Employment Permit System
                                                                                                    Jun 26 2012

On June 26th (Tue.) Lee Chae-pil, the Minister of Employment and Labor, held a meeting with the ambassadors of the 15 countries*, including Thailand, the Philippines and Indonesia, which send workers to Korea under the Employment Permit


Meanwhile, MOEL laid out the challenges it should address together with the sending countries, and asked for their active cooperation.

First, some foreign workers whose employment period has ended are staying illegally in Korea. And the number of foreign workers who should go back to their countries is expected to reach 67,000 this year. Considering this, MOEL strongly called for the sending countries' active efforts to reduce illegal foreign workers.

]b]In relation to this, MOEL made clear that for countries with a large share of illegal foreigners, it could not help cutting the number of newly arrived[/b]

ibig sabihn po nyan, kukuntian nila ang kukuning worker mula sa mga bansang maraming nag tnt.....

DixieChix
Mamamayan
Mamamayan

Number of posts : 5
Reputation : 0
Points : 27
Registration date : 23/05/2012

View user profile

Back to top Go down

Re: Meeting para sa mga bansang may eps

Post by dericko on Sat Jul 07, 2012 3:49 pm

di naman po ganun ang punto nila....humihinge sila ng tulong sa bwat embajada ng 15 coutries...dahil ;po may bagong batas na para sa rehire ..

kaya siguro kumunti dahol sa effect po ng rehire na batas.. halos na mga sajang gusto nila na huwag sila kukuja ng bago.. kasi mag training na naman.. marami na namang damage ang trabaho,.. kayya ganun po.. gusto nila na ang mga matagal ng work sa company nila ang kukunin nila.. kaya yan po ang effect ng bagong batas...

avatar
dericko
Baranggay Captain 2nd Term
Baranggay Captain 2nd Term

Number of posts : 466
Age : 40
Location : gimpo city
Cellphone no. : 010-2288-0478.... .
Reputation : 21
Points : 902
Registration date : 09/06/2010

View user profile

Back to top Go down

Re: Meeting para sa mga bansang may eps

Post by dericko on Sat Jul 07, 2012 3:52 pm

ito po yong bagong batas.. in tagalog


2012.07.02 "PAKIBASA PO NANG MAAYOS" ESP. SA MGA OVER AGE..LIMI T " IS STATED HERE NA NO AGE LIMIT"
*** SOURCE MIGRANTOK***8

Plano sa Pagpapatupad ng “Reentry at Rehiring ng mga Matatapat na EPS Workers”

1. Kaugnay na Batas
- Artikulo 18, Blg. 4 (Eksepsyon sa Limitasyon ng Rehiring & Reentry) ng “Mga batas kaugnay ng Pagtatrabaho ng mga Dayuhang Manggagawa” at ang mga ipinatutupad na batas gaya ng Artikulo 14, Blg. 3 (Proseso sa Eksepsyon sa Limitasyon ng Rehiring & Reentry)

2. Mga Naangkop na Kondisyon (kinakailangang matupad ang lahat ng mga kondisyong nakasulat sa ibaba)

① Dayuhang pumasok sa Korea bilang manggagawa (E-9) na hindi kailanman nagpalit ng lugar na pinagtatrabahuhan (i.e., hindi nagpa-release) at iisang kumpanya lamang ang pinagtrabahuhan hanggang sa matapos na ang kanyang employment period (4 na taon at 10 buwan O 6 na taon)
- Subalit, kung ang dahilan ng pagpapalit ng lugar na pinagtrabahuhan (o “release”) ay dahil sa pagkalugi o pagsasara ng kumpanya, o anumang dahilang hindi kasalanan ng dayuhang manggagawa (ito ay naaayon dapat sa notipikasyon ng Ministry of Labor and Employment), kinakailangang ang huli niyang kontrata sa huling kumpanyang kanyang pinagtrabahuhan ay higit sa 1 taon (maaaring magtanong sa Employment Center (고용센터) tungkol dito).

② Ang industriyang pinagtatrabahuhan ng dayuhang manggagawa ay kabilang sa agrikultura/livestock, pangingisda o manufacturing na may 30 empleyado pababa(sang-ayon sa “Root Industry Promotion Act,” ang mga kabilang sa root industry ay kinakailangang may 50 empleyado pababa)
* Root Industry: mga uri ng negosyong nangangasiwa sa mga teknolohiyang kaugnay ang casting, molding, plastic working, welding, surface treatment, heat treatment, at iba pang kasama sa process technology (maaaring kumpirmahin kung ang inyong kumpanya’y kabilang sa root industry matapos ang Hunyo 25)

③ Sa muling pagpasok sa Korea, kinakailangang pumirma muli ang dayuhang manggagawa ng kontrata para sa 1 taong mahigit sa kumpanyang nag-rehire sa kanya. Ang simula ng panahon ng termino ng pagtatrabaho ay sa mismong araw ng pagtatrabaho niya para sa kumpanya.

④ Ang bawat kumpanya’y nasasailalim pa rin sa mga limitasyon sa employment at sa issuance ng employment permit (subalit, hindi na nila kailangang sumailalim sa paghahanap ng lokal na manggagawa bago kumuha ng dayuhang manggagawa)

⑤ Ang pagtatapos ng employment period ng dayuhang manggagawa ay lagpas sa araw ng pagpapatupad ng batas o sa Hulyo 2, 2012

3. Mga Benepisyo

o Employers
l (hindi na kailangang sumailalim sa paghahanap ng lokal na manggagawa) kapag natanggap na ang employment permit, hindi na kailangang pang maghanap ng lokal na manggagawa
l (maari nilang i-employ ang mga manggagawang may kakayahan) dahil sa ang manggagawa’y nagtrabaho sa isang kumpanya ng tuloy-tuloy, ang kanyang kakayahan ay lalo niyang nahahasa. Kung kaya’t matapos ang sandaliang paglabas ng dayuhan sa Korea, maaari siyang makabalik upang magtrabahong muli.

o Dayuhang Manggagawa
l (eksepsyon sa pagkuha ng Korean Language test at training) dahil ang batas na ito’y para sa mga matatapat na dayuhang manggagawa, hindi na nila kailangang kumuha pa ng Korean Language test sa pagbalik nila sa kanilang bansa o training bago at matapos ang kanilang pagbalik dito sa Korea.
* walang age limit ang eksepsyon sa pagkuha ng Korean Language test
l (Reentry sa Korea matapos ang tatlong buwang pananatili sa bansa ng manggagawa) kumpara sa ibang mga manggagawa, ang mga matatapat na manggagawa’y maaaring bumalik muli sa Korea matapos ang 3 buwan (ang ibang manggagawa’y makakabalik lamang matapos ang 6 na buwan), at maaari na silang magtrabaho agad sa kumpanya

4. Proseso ng Paglabas at Pagbalik ng Korea

o Aplikasyon para sa Reentry Permit (Employer à Employment Center (고용센터))
l Sino ang dapat mag-apply
- Mga employers na sumusunod sa lahat ng mga kondisyong nakasaad sa Artikulo 16, Seksyon 4, Blg. 1 ng “Mga batas kaugnay ng Pagtatrabaho ngmga Dayuhang Manggagawa” (sa ilalim ng “Batas para sa Dayuhang Manggagawa”) at sa eksepsyon sa paghahanap ng lokal na manggagawa para sa issuance ng employment permit
l Panahon ng Aplikasyon
- 1 buwan hanggang 7 na araw bago matapos ang employment period ng dayuhang manggawang (o ang mga matatapat na manggagawa na maaaring bumalik at magtrabahong muli sa Korea)tumutupad sa mga nabanggit na kondisyon. Mag-apply sa employment center.
l Mga Kinakailangang Dokumento
- Application form para sa Reentry Permit(sa annex ng Artikulo 12 ng ipapatupad na batas, Form blg.5)
- Kopya ng Standard Labor Contract (kailangang may pirma ng employer at ng manggagawa)
- Kopya ng Alien Registration Card at Pasaporte
- Confirmation of Scheduled Departure
l Deadline sa Aplikasyon: 7 araw mula sa pagpasa ng application form
1 Mga dapat tandaan sa Aplikasyon para sa Reentry & Rehiring Permit

~ Sinasaklaw na uri ng Industriya: agriculture/livestock, pangingisda, manufacturing na may 30 empleyado pababa (50 pababa naman para sa root industry)
~ Pamantayan sa 30 o 50 empleyado: 3 buwan bago ang aplikasyon para sa reentry & rehiring permit, ang average na bilang ng mga lokal na empleyadong insured (average no. of insured local employees) (hindi kabilang dito ang mga dayuhan, marriage immigrants, o iyong mga hindi pa nagpapalit ng Korean citizenship, atbp.)
~ Employment limitations: hindi na mapapasailalim sa bagong employment limitations ang mga kumpanya o hindi sila maaaring lumagpas sa pinapayagang bilang ng empleyado
~ Maaaring mag-apply ang employer ng kahili ng empleyadong magtatapos na ang employment period. Kung sakaling lumagpas ang bilang ng empleyado sa kumpanyang ito dahil dito, maaaring hindi ma-issuehan ang dayuhang manggagawa ng rehiring permit
- Subalit, posibleng mag-apply para sa rehiring kung sakaling lumagpas sa pinapayagang bilang ang bilang ng mga empleyado dahil sa kahalili, at mayroon namang empleyadong aalis, kung kaya’t tama lang ang nararapat na bilang ng empleyado.
~ Kahit na natanggap niyo na ang reentry employment permit at bigla kayong nagpalit ng kumpanya bago kayo makalabas ng Korea, maaaring kanselahin ang nasabing permit (samakatuwid, hindi na kayo makakabalik sa Korea)
~ walang limitasyon sa edad (age limit) para sa mga dayuhang manggagawa
~ matapos ninyong bumalik muli sa Korea, ang bilang ng pagpapalit ng trabaho (o pagpaparelease) ay katulad pa rin sa unang pagpasok ninyo sa Koreao Pagbabayad para sa Komisyon para Introduction Escrow at Proxy (Employer à HRD Korea)
l Maaaring magbayad ang employer ng “komisyon para sa introduction escrow at proxy” sa pamamagitan ng electronic account na ipapadala sa pamamagitan ng SMS
* ang komisyon ay nahahati sa bayad para introduction commission (mandatoryo) at bayad sa proxy (hindi mandatoryo). Dahil hindi na kailangan ng dayuhang manggagawa ang employment training, wala na ring kaukulang bayad para rito.
l Maaari lamang i-refund ang komisyon kung hindi natuloy ang pagbalik ng manggagawa dahil sa manggagawa mismo at hindi dahil sa employer

o Pagrereport sa Pag-alis at Pagbalik sa Bansa ng Dayuhang Manggagawa (Dayuhang Manggagawa à Sending Institution (i.e. POEA))
l Bago umuwi ang dayuhang manggagawa kailangan niyang ~ pumirma ng bagong kontrata, ~ ibalik ang kanyang alien registration card, ~ bumalik sa kanyang bansa bago matapos ang kanyang sojourn period

* ang mga kukuha ng EPS-TOPIK ay kailangang umuwi sa kanyang bansa sa loob ng kanyang employment period, subalit ang mga dayuhang manggagawang pasok sa reentry & rehiring ay maaaring umuwi sa loob ng kanyang period of sojourn

l Ang mga manggagawang pasok sa reentry at rehiring ay kailangang i-report ang kanilang pagbabalik sa loob ng 7 araw mula ng kanyang pagdating sa kanyang bansa

o Visa Issuance (Employer à Immigration)
l Matapos umuwi ng dayuhang manggagawa, kailangang mag-apply ng employer ng visa issuance sa immigration office (matapos umuwi ng dayuhang manggagawa, maaari na siyang mag-aaply para sa pagtanggap at pagpoproseso nito)

o Aplikasyon para sa Pagsusuri sa Kalusugan at iba pang Immigration Plan (Dayuhang Manggagawa à Sending Institution (POEA) à Embahada (i.e. Korean embassy))
l Habang ang dayuhang manggagawa’y nasa kanyang bansa, kinakailangan niyang sumailalim sa pagsusuri sa kalusugan at magsumite ng mga dokumentong kakailanganin para sa visa issuance ayon sa direksyon ng sending institution (POEA)
l Ipapadala ng POEA ang resulta ng pagsusuri sa HRD Korea
l Kapag natanggap na ng HRD Korea ang ipinadalang resulta ng pagsusuri ng POEA, kukunin nila ang visa issuance mula sa immigration office at saka sila gagawa ng plano sa immigration plan na ipadadala sa POEA.
l Ipapatupad ng POEA ang proseso sa pagpapadala ng manggagawa pabalik ng Korea ayon sa nabanggit na immigration plan

* Ang issuance ng visa application at reservation para sa eroplano ay isasagawa ng embahada ng Korea sa Pilipinas by batch.
* Pinapayagan lamang ang group application para sa visa. Samakatuwid, hindi maaaring mag-apply para sa visa ng paisa-isa (individual application). Kapag mayroon ng iskedyul para sa pagbalik sa Korea, ipagbibigay alam ng HRD Korea ang detalye tungkol dito.

o Pagbabalik sa Korea at Transfer (POEA à HRD Korea à Employer)
l Ang mga manggagawang muli babalik sa Korea sa huling pagkakataon ay maaari lang makapasok sa Korea ayon sa itinakdang petsa ng HRD Korea at POEA. By group din ang pagbalik sa Korea. (hindi maaari ang pagbalik ng mag-isa)
l Sa pagtapak ninyo sa airport, lilipat kayo sa naitakdang place of transfer. Muli, by group din ang paglipat dito. Sa place of transfer isasagawa ang pagsusuri sa kalusugan*.

* Ipapadala ang resulta ng pagsusuri sa kalusugan sa inyong employer. Kung sakaling, nakita sa pagsusuri na kayo’y may nakakahawang sakit o iba pang problema sa kalusugan, ipadadala rin ang nasabing resulta sa pinakamalapit na health center sa inyong kumpanya.

l Matapos mag-apply ng EPS na manggagawa para sa pribadong insurance,* saka pa lamang siya maaaring lumipat papunta sa kanyang employer

* Membership ng Employer: Departure Guarantee Insurance (출국만기보험), Guarantee Insurance (보증보험) / Membership ng Manggagawa: Return Home Insurance (귀국보험), Accident Insurance (상해보험)

o Simula ng Pagtatrabaho (HRD Korea, Employment Center)
l Magsisimula ang pagtatrabaho sa 1 araw matapos mailipat ang manggagawa mula sa place of transfer papunta sa lugar na kanyang pagtatrabahuhan

5. Petsa ng Pagpapatupad ng Batas
l Ang batas sa Rehiring at Reentry ng mga matatapat na dayuhang manggagawa ay ipapatupad simula Hulyo 2, 2012.
l Maaaring mag-apply ang employer sa employment center (고용센터) para sa reentry and (rehiring) employment permit 1 buwan hanggang 7 araw bago matapos ang employment period ng dayuhang manggagawa.
- Subalit, ang mga dayuhang manggagawang magtatapos ang employment period sa Hulyo 2 ~ Hulyo 31, 2012 ay maaari ng mag-apply para sa employment permit simula sa Hunyo 25, 2012.
- Susuriin ng Employment Center ang lahat ng kondisyon at ang issuance ng employment permit ay isasagawa simula sa ika-2 ng Hulyo, 2012.

http://www.migrantok.org/english/viewtopic.php?p=587#587
avatar
dericko
Baranggay Captain 2nd Term
Baranggay Captain 2nd Term

Number of posts : 466
Age : 40
Location : gimpo city
Cellphone no. : 010-2288-0478.... .
Reputation : 21
Points : 902
Registration date : 09/06/2010

View user profile

Back to top Go down

Re: Meeting para sa mga bansang may eps

Post by onatano1331 on Sun Jul 08, 2012 12:46 pm

salamat kbayan... idol
avatar
onatano1331
Baranggay Captain 2nd Term
Baranggay Captain 2nd Term

Number of posts : 480
Location : hwaseong ,kyoung gi do
Cellphone no. : 010-5941-6429 or 010 2891 5499
Reputation : 3
Points : 935
Registration date : 19/08/2008

View user profile

Back to top Go down

Re: Meeting para sa mga bansang may eps

Post by jamescute31 on Mon Jul 09, 2012 12:37 pm

gud news yan bro.. cheers tnx sa info tagay
avatar
jamescute31
Konsehal ng Bayan
Konsehal ng Bayan

Number of posts : 667
Location : marikina city
Cellphone no. : 09464279771
Reputation : 3
Points : 1214
Registration date : 04/03/2012

View user profile

Back to top Go down

Re: Meeting para sa mga bansang may eps

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum